Polityka prywatności i cookies

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych
(zgodnie z § 6 Regulaminu Ochrony Danych Osobowych
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej)

1. Nazwa administratora i dane kontaktowe:
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Słupsku
ul. Krzywa 1, 76-200 Słupsk slupsk@luteranie.pl
2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych:
Jan Wild, janwild@poczta.onet.pl; ul. Zygmunta Augusta 6/127 76-200 Słupsk
3. Dane osobowe, w tym szczególne kategorie danych, są przetwarzane przez Parafię
Ewangelicko-Augsburską w Słupsku w związku z pełnionymi funkcjami statutowymi, korzystając przy tym z autonomii oraz niezależności gwarantowanej w
szczególności przez art. 25 ust. 5 i art. 53 ust. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz Ustawę z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku
Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. z 1994 r. Nr 73, poz. 323 z późn. zm.).
4. Dane osobowe mogą być przekazywane do innych administratorów w ramach
struktur Kościoła oraz w zakresie operacji finansowych do podmiotów świadczących usługi księgowe.
5. Okres przetwarzania danych: zgodnie z prawem kościelnym lub odpowiednimi
przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) do przenoszenia danych, przy czym danych przetwarzanych w związku z wypełnianymi funkcjami statutowymi nie można usunąć.
7. Podanie niektórych wskazanych danych osobowych stanowi wymóg prawa kościelnego lub doktryny Kościoła i w związku z tym może stanowić warunek dokonania czynności kościelnej lub zawarcia lub wykonania umowy.
8. Jeśli do przetwarzania danych osobowych wymagana jest zgoda osoby, której dane dotyczą, ma ona prawo ją cofnąć w każdym czasie.

Chrześcijańska Telewizja Internetowa

Nabożeństwa

SŁUPSK

niedziela
10.30 nabożeństwo w j. polskim
1. niedziela miesiąca
9.30 nabożeństwo w j. niemieckim

LĘBORK

2. i 4. niedziela miesiąca
8.30 nabożeństwo w j. polskim

GARDNA WIELKA

1. niedziela miesiąca
12.30 nabożeństwo w j. niemieckim

więcej informacji